Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

  Remiama veikla - savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo (si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiami architektūriniai/projektiniai pasiūlymai
 • ES lėšos Eur: 0.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)