Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  10. Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
  11. Pagal šį Aprašą remiamos šios veiklos:
  11.1. kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose;
  11.2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;
  11.3. kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose;
  11.4. bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (kaip apibrėžta šio Aprašo 4 punkte) likvidavimas;
  11.5. kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.

 • Tema: Parkai ir Viešosios erdvės
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiami architektūriniai/projektiniai pasiūlymai
 • Projekto vertė Eur: 0.00
 • ES lėšos Eur: 0.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)