Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu
  Nr. ĮV-984 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-209
  „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
  investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
  prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų
  kultūros paveldą“ pakeitimo“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam
  projektui „Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-
  02-0030 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 1.365.452,67 Eur finansavimas.

 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Vykdomi rangos darbai
 • ES lėšos Eur: 0.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Vykdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)