Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

Po projekto neformalaus ugdymo paslaugų teikimas penkiose Vilniaus savivaldybės neformalaus ugdymo įstaigose taps kokybiškesnis, efektyvesnis (koncentruojantis į ugdymo kokybę, o ne ūkio dalies problemų sprendimą), geriau atitinkantis tikslinių grupių poreikius. Projekto veiklų metu bus atliktas  5 neformalaus švietimo įstaigų ir  infrastruktūros atnaujinimas (Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla, Vilniaus miesto sporto centras (gimnastikos skyrius)), bus įsigyta nauja įranga. Po projekto  įgyvendinimo ne mažiau kaip 2252 vaikams bus sudarytos kokybiškos ugdymo sąlygos. Pagerėjus teikiamų paslaugų kokybei bei jų prieinamumui bus geriau tenkinama neformaliojo ugdymo paklausa pagal mokinių / tėvų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Pagerinta infrastruktūra paskatins  tėvelius ir vaikus rinktis šias neformalaus ugdymo  įstaigas bei kasmet  pritrauks naujų paslaugų naudotojų. Projekto dėka bus pagerinta viešųjų paslaugų teikimo kokybė, kuri atitiks tikslinės grupės poreikius, susijusius su kokybišku ugdymu ir saviraiškos galimybėmis.

 • Pagrindinis puslapis: www.vilnius.lt
 • Projekto aprašymas:

  Liepaitės, Grigiškės,Karoliniškės - darbai baigti. Vienožinskis - 2019-12 pasirašyta rangos sutartis, pagal ją darbai dalinai įvykdyti, atsirado ginčas su vykdytoju, vyksta derybos. Likusiems darbams planuojamas pirkimas iš VMSA lėšų, tų darbų rangos pabaiga numatoma iki 2022 m. III ketv.. Sporto (gimnastikos) m-kla - vyksta rangos darbai, rangos pabaiga numatoma 2022 m. I ketv.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2016-12-01
 • Pabaiga: 2023-01-30
 • Projekto vertė Eur: 3355075.97
 • ES lėšos Eur: 1537598.46
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 1817477.51
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 09.1.3-CPVA-R-725 "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas"
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Tubelienė
 • IPVS koordinatorius: A. Pavydė
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/493e7ff0b7c211e693eea1ef35f20da9
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos valstybės sumokėta: 0.00
 • Lėšos viešosios sumokėta: 0.00
 • Lėšos privačios sumokėta: 0.00
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)