Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: http://www.vilnius.lt/
 • Projekto aprašymas:

  Projekto tikslas – didinti neformaliojo švietimo (mokymosi plaukti ir nardyti) prieinamumą, skatinti sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį tikslinėje Vilniaus miesto teritorijoje – Lazdynų seniūnijoje. Siekiant tai užtikrinti, yra planuojama Vilniaus m. Lazdynų seniūnijoje, adresu Erfurto g. 13 nugriauti seną Lazdynų baseino pastatą, toje vietoje pastatyti modernų daugiafunkcį Lazdynų sveikatinimo centrą, pastatant ne mažesnį kaip 7000 m2 bendro ploto ir apie 76000 m3 tūrio pastatą su įrengtu 50 metrų takelių ilgio baseinu su pertvara, kas sudarys sąlygas keisti šio baseino plotą pagal vartotojų srautą, ir 25 metrų takelių ilgio baseinu.
  Projekto rangos darbų sutartis su AB "PST" pasirašyta 2021-02-22, rangos darbai baigti 2023 m. vasario mėn.Baseinas atidarytas lankytojams 2023-02-15.

 • Tema: Traukos centrai
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2016-12-08
 • Pabaiga: 2023-02-15
 • Projekto vertė Eur: 21150784.75
 • ES lėšos Eur: 19230437.95
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 990000.00
 • Privačios lėšos Eur: 930346.80
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 07.1.1-CPVA-V-906 "Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 1.1.9v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: A. Karpickienė
 • IPVS koordinatorius: S. Greičius
 • Asignavimų valdytojas: Viešosios ir privačios partnerystės skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2016-06-15
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-06-15
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2016-12-10
 • Viešieji pirkimai (iki): 2017-05-15
 • Rangos darbai (nuo): 2017-07-10
 • Rangos darbai (iki): 2023-02-01
 • Strateginis projektas: Taip
 • Lėšos ES sumokėta: 6647565.02
 • Projekto pastabos:

  2018 m. gruodžio mėn. pakeista projekto sutartis, pasirašyta su CPVA ir skirtas papildomas ES struktūrinių fondų finansavimas, viso papildomai skirta 4,444 mln. Eur ES lėšų.
  2019 m. gruodžio mėn. pakeista projekto sutartis, projekto veiklų pabaigos terminas atidėtas iki 2020-12-31
  2014 m. birželio 18 d. LRV nutarimu Nr. 549 (2020-03-04 redakcija Nr.186 ) projektas buvo pripažintas valstybei svarbiu projektu
  2020-10-02 paskelbtas naujas rangos darbų konkursas, paraiškų pateikimo terminas - iki 2021-01-14. Įvyko susipažinimas su pateiktais pasiūlymais,rangos darbų sutartis su AB "PST" pasirašyta 2021-02-22. rangos darbai baigti 2023 m. sausio mėn., šiuo metu tvarkomi statybos užbaigimo dokumentai.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)