Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projekto tikslas - padidinti vietovės patrauklumą ūkinės-komercinės veiklos vykdymui, užtikrinti poreikius atitinkančią viešųjų paslaugų pasiūlą gyventojams, skatinti gyventojų socializaciją ir stiprinti vietos bendruomenę.
  Projekto uždaviniai – pagerinti teritorijos pasiekiamumą autotransportu ir pėsčiomis, sukurti prielaidas didinti darbo vietų skaičių Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, padidinti fizinio aktyvumo ir sveikatinimo didinimui palankios sporto infrastruktūros prieinamumą, sudaryti palankias sąlygas mokytis visą gyvenimą ir pradėti verslą, užtikrinti galimybę viename renginyje dalyvauti bendruomenės daugumai bei padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų pasiūlą. Projekto vykdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projektu yra siekiama padidinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietų skaičių, padidinti Vilniaus miesto gyventojų neformaliojo švietimo (ugdymo) veiklai skiriamą laiką, padidinti vietovės patrauklumą bei paskatinti naujų darbo vietų atsiradimą.
  Koncesijos projekto apimtis:
  1. Apleistos teritorijos sutvarkymas;
  2. Vaikų darželio pastato ir visos inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas;
  3. Neformaliojo ugdymo veiklai skirtos infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas;
  4. Kultūros ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas;
  5. Masinių kultūros ir sporto renginių infrastruktūros sukūrimas;
  6. Sporto muziejaus patalpų sukūrimas.

 • Tema: Traukos centrai
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2019-07-13
 • Pabaiga: 2044-07-13
 • Projekto vertė Eur: 73059887.00
 • ES lėšos Eur: 33563426.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 2961479.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 36534983.00
 • Nuoroda į projektą:: http://www.vilnius.lt/index.php?19769...
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 07.1.1-CPVA-V-906 "Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 1.1.1v; 1.1.2v; 1.1.3v; 1.1.4v; 1.1.5v; 1.1.6v.
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • IPVS koordinatorius: Ž. Račkys
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Strateginis projektas: Taip
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)