Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projekto tikslas – pagerinti dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūrą daugiabučių namų kiemuose, siekiant padidinti dviračių ir kitomis riedėjimo priemonėmis atliekamų kelionių skaičių bei prie autotransporto priemonių sukuriamo neigiamo poveikio mažinimo (anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijų mažinimas, saugos lygio didinimas).

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2019-01-09
 • Pabaiga: 2022-12-31
 • Projekto vertė Eur: 353000.00
 • ES lėšos Eur: 300050.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 52950.00
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 04.5.1-TID-R-514 "Darnaus judumo priemonių diegimas"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.3.8
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Projekto vadovas: K. Lubys
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2020-01-06
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)