Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Priemonė skirta įgyvendinti Veiksmų programos 10 prioriteto konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinat jų atitikimą visuomenės poreikiams“. Priemonės tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

 • Tema: Viešasis valdymas
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiami architektūriniai/projektiniai pasiūlymai
 • Projekto vertė Eur: 0.00
 • ES lėšos Eur: 0.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 48,9 MB)