Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Atlikus gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą Vilniaus mieste, buvo identifikuotos pagrindinės sritys, kurias VMSA turėtų gerinti.
  Projektas yra pagrinde akcentuotas į VMSA paslaugų ir informacijos teikimo operatyvumą bei asmenų aptarnavimo kokybę bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau - „VASA“), SĮ „Vilniaus planas“ teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Projektu yra siekiama spręsti VMSA ir Partnerių problemas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas, tobulinant paslaugų ir gyventojų aptarnavimo procesus bei pagerinti Vilniaus mieste teikiamų paslaugų kokybę ir gyventojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis

 • Tema: Viešasis valdymas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-06-26
 • Pabaiga: 2021-06-22
 • Projekto vertė Eur: 739042.18
 • ES lėšos Eur: 628143.90
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 110898.28
 • Programa: Kita
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Asignavimų valdytojas: Inovacijų ir technologijų grupė
 • Nuoroda į PFSA:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/528a55904f7e11e68f45bcf65e0a17ee/asr
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)