Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas - organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

 • Tema: Sveikatos apsauga
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-06-26
 • Pabaiga: 2022-12-31
 • Projekto vertė Eur: 3752536.00
 • ES lėšos Eur: 3752536.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Priemonė: 08.4.1-ESFA-V-416 "Kompleksinės paslaugos šeimai"
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2016-09-06
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-12-09
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  Vykdomos projekto veiklos.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)