Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: http://strukturiniaifondai.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/laikinuju-namu-sv-stepono-35-vilnius-socialiniu-paslaugu-infrastrukturos-pletra
 • Projekto aprašymas:

  Projektu „Laikinųjų namų, Šv. Stepono 35, Vilnius, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ siekiama atnaujinti gyvenamąsias ir bendrąsias patalpas, sanitarinius mazgus bei išgriauti ar pristatyti papildomas pertvaras, siekiant perorganizuoti erdves, sudaryti geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir savanoriams. Šiuo tikslu bus daromas paprastasis remontas bei įsigyjama dalis reikalingos įrangos. Įgyvendinus objekto paprastojo remonto darbus taip pat bus sukurtos 2 papildomos laikino apnakvindinimo bei atnaujintos 74 laikino ir ilgalaikio apnakvindinimo vietos.Projekto tikslinė grupės – socialinės rizikos suaugę asmenys, neturintys gyvenamosios vietos.

 • Tema: Socialinė infrastruktūra
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-05-31
 • Pabaiga: 2020-12-02
 • Projekto vertė Eur: 335305.00
 • ES lėšos Eur: 285009.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 50296.00
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.3.6
 • Vykdytojas2: Vilniaus arkivyskupijos Caritas
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: info@vilniuscaritas.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • IPVS koordinatorius: R. Katkevičienė
 • Asignavimų valdytojas: Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-08-01
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-11-20
 • Rangos darbai (iki): 2020-09-02
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)