Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projekto tikslas - padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus mieste.
  Šiuo metu eilėje Vilniaus mieste į ikimokyklinio ugdymo grupes laukia apie 2105 vaikų.
  Problemą ketinama išspręsti plečiant 6 Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigas.
  Šiuo metu eilėje į ikimokyklinio ugdymo grupes įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose laukia apytiksliai 2105 vaikų. Atsižvelgiant į tai, bus sprendžiama susidariusi problema, kurią galima įvardyti kaip nepakankamą ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus mieste. Problemą bus sprendžiama plečiant 6 Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigas (Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė”, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės”, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis”, Vilniaus lopšelio-darželio „Strazdelis”, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis”, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis”), įsikūrusių rajonuose, kuriuose stebimas didžiausias ikimokyklinio ugdymo poreikis, infrastruktūrą ir aprūpinant jas būtina įranga ir baldais. Tokiu būdu kiekviename iš šešių darželių būtų sukurta po 6 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes.
  Planuojama sukurti po 6 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes: 3 grupes (2-3 m. amžiaus) po 15 vaikų, 3 grupes (3-6 m. amžiaus) po 20 vaikų. Būtų sukurta 630 naujų vietų. Bendras Lietuvoje turimas pasiekti rodiklis „pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos) (P.S. 380)– 2000 naujų vietų.
  Vienos ugdymo įstaigos plėtrai bus skiriama apytiksliai po 1,6 mln. Eur.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Projekto vertė Eur: 6626124.55
 • ES lėšos Eur: 4095386.18
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 2169380.77
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 361357.60
 • Programa: Kita
 • Priemonė: 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Tubelienė
 • IPVS koordinatorius: A. Krivčiūtė
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2018-01-30
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2018-02-01
 • Rangos darbai (nuo): 2018-08-01
 • Rangos darbai (iki): 2019-03-01
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ffc39806c4c11e7827cd63159af616c/MdWOEOxwyW
 • Strateginis projektas: Taip
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 517300.70
 • Lėšos valstybės sumokėta: 194449.62
 • Lėšos viešosios sumokėta: 0.00
 • Lėšos privačios sumokėta: 0.00
 • Lėšos ES sumokėta: 2205308.42
 • Projekto pastabos:

  Lėšų išmokėjimas 2018-12-31 d.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)