Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: www.vilnius.lt
 • Projekto aprašymas:

  Projekto veikla apima dviračių ir pėsčiųjų takų, laiptų ir terasų, apšvietimo, mažosios architektūros, aktyvaus laisvalaikio ir rekreacijos zonų, šunų vedžiojimo aikštelės, prisijungimo prie inžinerinių tinklų įvadų, WC įrengimą, stovėjimo aikštelės atnaujinimą, reljefo formavimą, šlaitų tvirtinimą, apželdinimą ir kitus reikalingus darbus.

 • Tema: Parkai ir Viešosios erdvės
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Rengiamas techninis projektas
 • Pradžia: 2017-02-20
 • Pabaiga: 2020-01-31
 • Projekto vertė Eur: 2278718.00
 • ES lėšos Eur: 1936910.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 170704.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 170704.00
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 07.1.1-CPVA-R-904 "Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 1.2.7v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Priežiūros komiteto pirm.: A. Darulis
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2015-01-01
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-03-31
 • Techninis projektas (nuo): 2016-04-07
 • Techninis projektas (iki): 2017-07-07
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-08-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2018-01-01
 • Rangos darbai (nuo): 2018-01-02
 • Rangos darbai (iki): 2020-01-01
 • Nuoroda į PFSA:: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c7349809f1d11e58fd1fc0b9bba68a7/zTDxSGmYyd
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 48,9 MB)