Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projektas yra akcentuotas į VMSA paslaugų ir informacijos teikimo operatyvumą bei asmenų aptarnavimo kokybę bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau - „VASA“), SĮ „Vilniaus planas“ teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
  Projektu siekiama padidinti gyventojų pasitenkinimą VMSA ir Partnerių teikiamų paslaugų kokybe bei klientų aptarnavimu.
  Projekto apimtyje yra tobulinami VMSA ir Partnerių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų procesai, atliekamas VMSA gyventojų priimamojo remontas siekiant atitikti modernių klientų aptarnvimo centrų standartus, kuriamos piliečių chartijos, apmokomi gyventojus aptarnaujantys specialistai.

 • Tema: Viešasis valdymas
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Vykdomi viešieji pirkimai
 • Pradžia: 2018-06-22
 • Pabaiga: 2021-06-22
 • Projekto vertė Eur: 1022799.50
 • ES lėšos Eur: 869321.52
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 153477.98
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: Kita
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Partneris: SĮ „Vilniaus planas“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: J. Pidkovas
 • IPVS koordinatorius: L. Buividavičiūtė
 • Asignavimų valdytojas: E. miesto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-08-01
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-10-02
 • Nuoroda į PFSA:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0a2a74710b1611e78dacb175b73de379
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 1570.39
 • Lėšos ES sumokėta: 8894.90

Nariai

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)