Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Požeminės perėjos po geležinkeliu įrengimo Vilniaus miesto Zuikių gatvėje tikslinė paskirtis būtų tenkinti miesto gyventojų poreikius organizuojant saugų eismą.

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiamas techninis projektas
 • Pradžia: 2019-09-30
 • Pabaiga: 2021-08-31
 • Projekto vertė Eur: 1701900.89
 • ES lėšos Eur: 1446615.75
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 255285.14
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: L. Bartusevičius
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Infrastruktūros skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2018-08-31
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2018-08-31
 • Techninis projektas (nuo): 2019-03-19
 • Techninis projektas (iki): 2020-01-31
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2019-12-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2020-03-24
 • Rangos darbai (nuo): 2020-03-24
 • Rangos darbai (iki): 2020-08-31
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4bd73d04c8e11e5b0f2b883009b2d06
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas - 2020 m. kovo 31 d. (CPVA raštas, 2019-03-21 Nr. A50-8371/19)
  2020-05-05 Nr. A50-14059/20 SM informavo, kad nuspęsta neskirti lėšų pagal 06.2.1-TID-V-508 priemonę „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ planuotam įgyvendinti ir į valstybės projektų sąrašą įtrauktam projektui „Požeminės perėjos įrengimas Vilniaus miesto Zuikių gatvėje“.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)