Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Iešmininkų gatvėje sudarytų sąlygas eliminuoti geležinkelių transporto keliamą pavojų visuomenei, padidinti eismo saugą ir saugumą įdiegiant technines saugaus eismo priemones geležinkelio ir pėsčiųjų tako susikirtime.
  Projektas įtrauktas į Preliminarios nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų sąrašą

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Vykdomi viešieji pirkimai
 • Pradžia: 2019-08-30
 • Pabaiga: 2021-06-01
 • Projekto vertė Eur: 574229.00
 • ES lėšos Eur: 488095.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 86134.00
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: Kita
 • Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas"
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: L. Bartusevičius
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-11-03
 • Viešieji pirkimai (iki): 2020-06-12
 • Rangos darbai (nuo): 2020-10-01
 • Rangos darbai (iki): 2021-02-26
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4bd73d04c8e11e5b0f2b883009b2d06/IWMkCjxqmr
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  2020-05-27 Nr. A51-69972/20(2.8.3.113E-INF) DĖL PARAIŠKOS PATEIKIMO TERMINO ATIDĖJIMO ( iki rugpjūčio 14 d.)

  SM 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3-565 paraiškos pateikimo terminas pratęstas iki 2020-06-01.

  Projektas bus įgyvendinamas pagal partnerystės sutartį su AB "Lietuvos geležinkeliai"

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)