Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projektas įtrauktas į Preliminarios nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų sąrašą

  1 308 494,69 196 274,21 1 112 220,48

 • Tema: Sveikatos apsauga
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiamas techninis projektas
 • Pradžia: 2019-09-02
 • Pabaiga: 2020-09-30
 • Projekto vertė Eur: 1308495.00
 • ES lėšos Eur: 1112220.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 196275.00
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas"
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: L. Bartusevičius
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Infrastruktūros skyrius
 • Techninis projektas (nuo): 2019-07-01
 • Techninis projektas (iki): 2020-06-30
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2020-05-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2020-08-31
 • Rangos darbai (nuo): 2020-08-01
 • Rangos darbai (iki): 2021-11-30
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4bd73d04c8e11e5b0f2b883009b2d06/IWMkCjxqmr
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  rengiamos sąlygos TP. Paraiškos pateikimo terminas 2020-06-30
  2020-03-18 įsakymu Nr. 3-144 patvirtintame 06.2.1-TID-V-508 ,,VIENO LYGIO EISMO SANKIRTŲ ELIMINAVIMAS“ projektų sąraše  išbrauktas projektas ,,Pėsčiųjų viaduko rekonstrukcija Aukštuosiuose Paneriuose“.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)