Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Įvertinusi sparčiai didėjantį visuomenės senėjimą ir augantį sergančiųjų skaičių Vilniaus miesto savivaldybėje, viešoji įstaiga Centro poliklinika, siekdama laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“, kurio tikslas – padidinti viešosios įstaigos Centro poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

  Projekto metu numatoma įsigyti medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, tikslines transporto priemones pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat atliekant dalies patalpų remontą, pertvarkant jas į trūkstamus paslaugoms teikti šeimos gydytojų komandų kabinetus ir užtikrinant didesnį paslaugų prieinamumą.

 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2019-03-06
 • Pabaiga: 2022-03-30
 • Projekto vertė Eur: 1168168.56
 • ES lėšos Eur: 992943.28
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 87612.64
 • Kitos viešosios lėšos Eur: 87612.64
 • Nuoroda į projektą:: http://www.esinvesticijos.lt
 • Programa: Kita
 • Vykdytojas2: VŠį Centro poliklinika
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)