Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  (Tauro kalnas: pėsčiųjų viaduko įrengimas, vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, sporto aikštelių įrengimas, dviračių takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių remontas, želdynų atnaujinimas, amfiteatro įrengimas, multifunkcinės vaikų erdvės įrengimas, apžvalgos aikštelės įrengimas, inžinerinių prieigų nesudėtingam inžineriniam statiniui, kuriame veiktų sezoninė lauko kavinė/ledainė, ir viešojo visiems prieinamo konteinerinio tualeto įrengimas, apšvietimo tinklo įrengimas, lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija; Liuteronų sodai: teritorijos aptvėrimas, pėsčiųjų takų, lapidarijaus įrengimas, Liuteronų sodų (senųjų kapinių) kaip traukos objekto išryškinimas informacinėmis ir architektūrinėmis-gamtovaizdinėmis priemonėmis, koplytėlių pamatų konservavimas, želdynų sutvarkymas, apšvietimo bei mažosios architektūros elementų įrengimas).

 • Tema: Parkai ir Viešosios erdvės
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiamas techninis projektas
 • Pradžia: 2018-12-31
 • Pabaiga: 2021-12-31
 • Projekto vertė Eur: 6000873.20
 • ES lėšos Eur: 5100742.22
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 450065.49
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 450065.49
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 07.1.1-CPVA-R-904 "Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.1.14
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Techninis projektas (nuo): 2018-08-07
 • Techninis projektas (iki): 2019-12-02
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c7349809f1d11e58fd1fc0b9bba68a7
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  Rengiamas techninis projektas.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)