Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus pataisos namais pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas “ kartu įgyvendina projektą „Teritorijos šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Drujos g. 11, tvarkymas“, projekto kodas Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0042
  Projekto įgyvendinimo metu numatomi esminiai teritorijos, adresu Drujos g. 11, Vilnius, tvarkymo elementai:
  1) virš užteršto grunto plotų esančių pastatų, pamatų, asfalto, plytelių dangos bei medžių, trukdančių atlikti grunto šalinimo ir teritorijos tvarkymo darbus, pašalinimas;
  2) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto paviršinio grunto iškasimas ir tvarkymas;
  3) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto gilesniųjų sluoksnių, viršutinės aeracijos zonos dalies (0,25-4,5 m gylyje) grunto iškasimas ir tvarkymas.
  Bendras rekultivuotos žemės plotas sudarys apie 2365 m², tūris apie 2288 m³ .
  Įgyvendinus projektą, bus išvengta pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, įvykdytos priemonės, skirtos tinkamai grunto apsaugai, užterštų teritorijų atkūrimui ir pavojingiausių taršos židinių esančių miestų teritorijose sutvarkymui.

 • Tema: Aplinkosauga
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2020-09-21
 • Pabaiga: 2021-09-30
 • Projekto vertė Eur: 277420.11
 • ES lėšos Eur: 263549.11
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Kitos viešosios lėšos Eur: 13871.00
 • Vykdytojas2: BĮ Vilniaus pataisos namai
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • IPVS koordinatorius: A. Pavydė
 • Nuoroda į PFSA:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e38b5b0091e411e59c9a8f8c9980906b/JqadrkEheD
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)