Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Įgyvendinant šį Projektą, numatoma išvalyti teritoriją Drujos g. 11, kurios bendras plotas yra 2,5 ha, iš kurių 2,4 ha yra užstatyta: įregistruoti 38 pastatai ir 3 inžinieriniai statiniai. Tai – nenaudojami, apgriuvę gamybiniai ir sandėliavimo pastatai (su pavojingomis ir buitinėmis atliekomis) bei teritoriją juosianti mūrinė tvora su neveikiančia apsaugos sistema. 2015 m. atlikto detalaus ekologinio tyrimo metu tirtas 1,94 ha plotas, nustatyta pavojingų medžiagų - sunkiųjų metalų ir naftos produktų koncentracijos ženkliai viršija ribines vertes pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus. Tyrimo metu preliminariai apskaičiuota, kad užteršto grunto plotas siekia 0,2365 ha, tūris - 2288 m3, statybinių atliekų kiekis ~ 23 tonos.

 • Tema: Aplinkosauga
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Kita
 • ES lėšos Eur: 0.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Vykdytojas2: BĮ Vilniaus pataisos namai
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Nuoroda į PFSA:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e38b5b0091e411e59c9a8f8c9980906b/JqadrkEheD
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)