Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

Projekto įgyvendinimo metu numatomi esminiai teritorijos, adresu Vytenio g. 41, Vilnius, tvarkymo elementai:

1) virš užteršto grunto plotų esančios asfalto, plytelių dangos bei medžių, trukdančių atlikti grunto šalinimo ir teritorijos tvarkymo darbus, pašalinimas;

2) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto paviršinio grunto iškasimas ir tvarkymas;

3) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto gilesniųjų sluoksnių, viršutinės aeracijos zonos dalies (1,0-1,5 m gylyje) grunto iškasimas ir tvarkymas.

Bendras rekultivuotos žemės plotas sudarys 0,278 ha.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Sanglaudos fondas).

Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Vytenio g. 41 adresu esančios užterštos teritorijos sutvarkymo projektas finansuojamas ES lėšomis pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“, planuojamos ES Sanglaudos fondo lėšos 422.629,87 eurai, Vilniaus m. savivaldybės lėšos 22.243,68 eurai.
Veiklos įgyvendinimo metu bus išvalyta ir sutvarkyta žemės sklypo teritorija. Pagal teritorijos tvarekymo planą numatytas sutvarkyti plotas yra 0,278 ha. Numatomas iškasamo grunto kiekis - apie 1540 m3. Kokybiškai suteikta paslauga ir pasiektas rodiklis bus laikomi tada, kaii bus gauta teigiama Lietuvos geologijos tarnybos išvada, kad teritorija sutvarkyta tinkamai bei pasirašytas galutinis paslaugų priėmimo perdavimo aktas.
Šiuo metu projektas yra baigtas.

 • Pagrindinis puslapis: https://vilnius.lt/lt/miesto-ukis-transportas/vilniuje-bus-tvarkomos-trys-uzterstos-teritorijos/
 • Projekto aprašymas:

  Teritorijos Vytenio g. 41, Vilniaus miest., Naujamiesčio sen. sutvarkymas - Lopšelio darželio teritorija ("Šnekutis".

 • Tema: Aplinkosauga
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-07-02
 • Pabaiga: 2020-08-31
 • Projekto vertė Eur: 433799.70
 • ES lėšos Eur: 412109.71
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 21689.99
 • Programa: ITVP
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: G. Runovičius
 • IPVS koordinatorius: S. Greičius
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)