Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“ įgyvendinami projektai „Kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje“, „Viešojo transporto e-bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione“, „Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“ ir „Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“. Projektai atrinkti kaip didžiausią efektą duodantys projektai iš numatytų Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano veiksmų plane iki 2020 m.

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Nepradėtas
 • Etapas: Rengiami architektūriniai/projektiniai pasiūlymai
 • Pradžia: 2019-01-09
 • Pabaiga: 2022-12-31
 • Projekto vertė Eur: 9957109.00
 • ES lėšos Eur: 8463543.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 1493566.00
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 04.5.1-TID-R-514 "Darnaus judumo priemonių diegimas"
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Projekto vadovas: K. Lubys
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2020-01-06
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)