Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: www.esinvesticijos.lt
 • Projekto aprašymas:

  Kernavės gatvės dalies (nuo Žalgirio g. iki Lvovo g.) techninių parametrų atnaujinimas, eismo saugos priemonių diegimas, siekiant sudaryti prielaidas nepertraukiamam transporto, pėsčiųjų judėjimui. Projektas bus vykdomas Šnipiškių rajone, kuris įeina į Vilniaus Šiaurinės tikslinės kompleksinės plėtros teritoriją, kurioje koncentruojamos ir integruojamos investicijos.

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2020-03-20
 • Pabaiga: 2023-05-31
 • Projekto vertė Eur: 3412527.00
 • ES lėšos Eur: 2623595.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 788932.00
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 0.00
 • Kitos viešosios lėšos Eur: 0.00
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 06.2.1-TID-R-511 "Vietinių kelių vystymas"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.1.1v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • IPVS koordinatorius: E. Daunorienė
 • Asignavimų valdytojas: Infrastruktūros skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-12-01
 • Nuoroda į PFSA:: Lietuvos Respublikos susisekimo ministro 2016 m. balandžio 25d. Nr. 3-140 (1.5 E) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736
 • Strateginis projektas: Ne
 • Projekto pastabos:

  Savivaldybės lėšos 1.892.888,13, iš jų
  264.337,98 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, kurios skiriamos savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.
  2022-10-10 sutarties pakeitimas dėl gauto papildoma finansavimo. CPVA įvertinusi patirtas faktines, tinkamoms išlaidoms kompensuoti ES dalis padidėjo 957220,99.
  Sutartis rangos 2020-08-11
  Sutarties keitimas 2021-02-09: ES finansavimas 1 666 374,77, SB 1485896,95, iš jų 264.337,98 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
  2022-12-23 raštu Nr.A50-48397/22 CPVA informavo apie galutinio mokėjimo prašymo termino nukėlimą iki 2023-03-31
  CPVA 2023-03-30 pranešė, kad atsižvelgiant į VMSA per DMS informaciją, atideda GMP terminą iki

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)