Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: www.esinvesticijos.lt
 • Projekto aprašymas:

  Projekto metu bus plėtojama komunalinių atliekų infrastruktūra – įrengta 20 vnt. požeminių, 540 vnt. pusiau požeminių ir 95 vnt. antžeminių, įrengiant dekoratyvinius uždengimus, konteinerių aikštelių (viso įrengiama 655 vnt. komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ir joms įsigyjama 2 660 vnt. konteinerių).
  Projektas orientuotas į apie 300 000 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos gyventojų (skaičius nustatytas remiantis įrengiamų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių skaičiumi ir bendru komunalinių atliekų konteinerių tūriu). Atliekų turėtojų poreikių tenkinimui yra kuriama vieninga komunalinių atliekų infrastruktūra.
  Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins kuo mažesnį atliekų šalinimo sąvartynuose dydį, didinant pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų pakartotinį panaudojimą bei gerinant atskirų komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus.

 • Tema: Aplinkosauga
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Vykdomi rangos darbai
 • Pradžia: 2017-09-19
 • Pabaiga: 2020-12-31
 • Projekto vertė Eur: 8299352.15
 • ES lėšos Eur: 7054449.32
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 1245902.83
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 05.2.1.-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.2.21v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Partneris: UAB „VAATC“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: V. Juodis
 • IPVS koordinatorius: L. Buividavičiūtė
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Rangos darbai (nuo): 2018-02-22
 • Rangos darbai (iki): 2019-12-31
 • Nuoroda į PFSA:: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e6eda600c7c11e6a238c18f7a3f1736/aHllcPZJOt
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 309921.35
 • Lėšos ES sumokėta: 1756220.96
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)