Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Pagrindinis puslapis: www.esinvesticijos.lt
 • Projekto aprašymas:

  Projekto "Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės gerinimas" tikslas – mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis Vilniaus mieste siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių. Projekto įgyvendinimo metu numatytas parengti Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas, įsigyti 10 vnt. gatvių valymo ir priežiūros įrenginių bei įvykdytos 2 visuomenės informavimo kampanijos, tūrėtų užtikrinti, jog teršalų koncentracijos Vilniaus miesto aplinkos ore ateityje neviršys nustatytų normų. Kadangi pastaraisiais metais Vilniaus savivaldybės teritorijoje buvo viršytos kietųjų dalelių koncentracijai nustatytos normos, imantis oro kokybės gerinimo priemonių – aplinkos oro kokybės priemonių valdymo plano, visuomenės informavimo apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes, tame tarpe ir naujų įsigytų gatvių valymo įrenginių efektyvus panaudojimas, turi užtikrinti, jog teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršytų nustatytų normų.
  Įgyvendinant projektą, siekiant gerinti Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymą, bus įsigyta 10 gatvių valymo ir priežiūros įrenginių (4 gatvių šlavimo mašinos su ne mažesnė nei 1,5 m3 bunkerio talpa, 2 gatvių šlavimo mašinos su ne mažesne nei 4 m3 bunkerio talpa, 1 gatvių šlavimo mašiną su ne mažesnė nei 8 m3 bunkerio talpa, 1 daugiafunkcinę hidrodinaminę mašiną su ne mažesnė nei 2 m3 bunkerio talpa, 1 daugiafunkcinę hidrodinaminę mašiną su ne mažesnė nei 6 m3 bunkerio talpa, 1 daugiafunkcinę hidrodinaminę mašiną su ne mažesnė nei 12 m3 bunkerio talpa).

 • Tema: Aplinkosauga
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2017-06-30
 • Pabaiga: 2020-05-29
 • Projekto vertė Eur: 3047487.51
 • ES lėšos Eur: 2225993.56
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 392822.39
 • Nuoroda į projektą:: www.esinvesticijos.lt
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 05.6.1-APVA-V-021 "Aplinkos ir oro kokybės gerinimas"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 3.2.2 v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: L. Bartusevičius
 • IPVS koordinatorius: S. Greičius
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Nuoroda į PFSA:: Aplinkos ministro įsakymas 2015 m. gruodžio 1 d. Nr. D1-872 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a985d8a098d711e58fd1fc0b9bba68a7/YiVsUjolIG
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)