Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projektu siekiama patenkinti šiandienos gyventojų lūkesčius ir sukurti inovatyvią aplinkos humanizavimo priemonių visumą, leidžiančią sukurti geresnes sąlygas tvariam žmonių judumui Vilniaus miesto centrinėje dalyje ir senamiestyje. Dideli automobilių srautai senamiestyje užima erdves, kliudo laisvai judėti ir bendrauti gyventojams ir miesto svečiams. Taikant šiuolaikines automobilių eismo srautų mažinimo ir pėsčiųjų bei dviratininkų judumo skatinimo priemones būtų sumažinami automobilių srautai, sustabdomas tranzitas per senamiestį, atlaisvinamos stovinčių transporto priemonių užimamos miesto erdvės. Šis tikslas būtų pasiektas kompleksinėmis intelektualiųjų paslaugų, techninėmis, organizacinėmis, viešinimo ir visuomenės įtraukimo priemonėmis. Stebėsenos sistema užtikrins lankstų projekto įgyvendinimą, kooperuojant savivaldybės turimus išteklius. Pasiteisinusi metodika bus plečiama panaudojant ją ir kitose Vilniaus miesto bendruomenėse.
  Projektas kurs inovatyvius tvaraus miesto suplanavimo ir tvaraus judumo, svarbių tvarios aplinkos segmentų, sprendinius Vilniaus miesto viešojoje aplinkoje, kurie bus parengti multiplikavimui ir įdiegimui kitose miesto teritorijose. Kurs inovatyvų transportą, informacines ir ryšių technologijas, apjungdamas modernius judumo organizavimo, viešųjų teritorijų suplanavimo ir technologinių sprendimų metodus, pritaikant šiam tikslui iki šiol nenaudojamus sužaidybintos aplinkos modelius, įgalinamus informacinėmis ir ryšių technologijomis.
  Projektu kuriami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sprendiniai bus diegiami Vilniaus miesto savivaldybės priskirtųjų judumo organizavimo mieste funkcijų srityje ir tuo būdu prisidės prie viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo bei šių inovatyvių procesų populiarinimo.
  Projektu į sprendinių variantų parengimą, vertinimą, įgyvendinimą ir jo stebėseną bus įtraukiamos vietos gyventojų bendruomenės, todėl jis plėtos įtraukius judumo paslaugų gerinimo Vilniaus miesto savivaldybėje modelius.
  Pažymėtina, kad projektas įgyvendinamas Senamiestyje, kuris yra įtrauktas į UNESCO paveldą ir reikšmingumas, naudingumas būtų tarptautiniu mastu.

  Projekto veiklos:
  • I-ajame etape numatoma sukurti inovatyvaus eismo ribojimo centrinėse miestų dalyse koncepciją, išbandant laboratorinėmis sąlygomis. Šis etapas truks iki 6 mėn.
  • II-ajame etape numatoma pagal sukurtą ir pasirinktą koncepciją, parengti Modelio prototipą ir išbandytį realiomis sąlygomis (Vilniaus Senamiesčio teritorijoje) pasiūlytą modelį, išbandant realioje sumažintoje Vilniaus Senamiesčio teritorijoje. Šis etapas truks iki 9 mėn.
  • III-ajame etape numatoma pagal sukurti galutinį Modelį remiantis parengto Modelio prototipo bandymais realiomis sąlygomis (Vilniaus Senamiesčio teritorijoje). Vykdyti Modelio įgyvendinimo programą ir jos stebėseną. Šis etapas truks iki 12 mėn.

 • Tema: Susisiekimo infrastruktūra
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-08-23
 • Pabaiga: 2021-11-18
 • Projekto vertė Eur: 680000.00
 • ES lėšos Eur: 578000.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 102000.00
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Ne
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)