Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Ugdymosi aplinką ir ugdymo organizavimo kokybę mokyklose reikšmingai įtakoja mokyklų infrastruktūra. Dabartinės Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos patalpos yra itin prastos būklės: kai kurios patalpos neatitinka higienos normų reikalavimo, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai ir įranga jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs. Įgyvendinant projektą bus modernizuota skaitykla, multifunkcinė gamtos mokslų laboratorija, klasės, dirbtuvės, valgykla, t. y. bus atliktas remontas ir įsigyta reikalinga įranga bei baldai, tokiu būdu sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-01-30
 • Pabaiga: 2022-03-31
 • Projekto vertė Eur: 340571.67
 • ES lėšos Eur: 289485.93
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 25542.88
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 25542.87
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.2.11v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Tubelienė
 • IPVS koordinatorius: A. Pavydė
 • Priežiūros komiteto pirm.: A. Vilkončiūtė
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-04-18
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-05-15
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-10-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2018-03-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-04-01
 • Rangos darbai (iki): 2019-04-01
 • Nuoroda į PFSA:: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-9-prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskuju-istekliu-potencialo-didinimas-09-1-3-cpva-r-724-priemones-mokyklu-tinklo-efektyvumo-didinimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 19217.34
 • Lėšos valstybės sumokėta: 24794.61
 • Lėšos viešosios sumokėta: 0.00
 • Lėšos privačios sumokėta: 0.00
 • Lėšos ES sumokėta: 281005.58
 • Projekto pastabos:

  Darbai baigti. GMP pateikimas perkeltas į 2022-03-31.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)