Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Ugdymosi aplinką ir ugdymo organizavimo kokybę mokyklose reikšmingai įtakoja mokyklų infrastruktūra. Dabartinės Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos patalpos, sudarančios prielaidas sukurti kokybišką ugdymo aplinką, skatinančią kūrybiškumą, šiuo metu yra itin prastos būklės: kai kurios patalpos neatitinka higienos normų reikalavimo, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai ir įranga jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs. Įgyvendinant projektą bus modernizuotos vidaus patalpos (atliekant remontą ir įsigyjant reikalingą įrangą bei baldus), tokiu būdu sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.

  Finansavimo sutartis su CPVA dėl projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0011 "Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimo" pasirašyta 2017-12-06

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2017-12-04
 • Pabaiga: 2020-04-30
 • Projekto vertė Eur: 355756.69
 • ES lėšos Eur: 302377.30
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 26699.04
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 26680.35
 • Programa: ITVP
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Tubelienė
 • IPVS koordinatorius: A. Pavydė
 • Priežiūros komiteto pirm.: A. Vilkončiūtė
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-04-18
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-05-15
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-10-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2018-03-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-04-01
 • Rangos darbai (iki): 2019-04-01
 • Nuoroda į PFSA:: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-9-prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskuju-istekliu-potencialo-didinimas-09-1-3-cpva-r-724-priemones-mokyklu-tinklo-efektyvumo-didinimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 19607.10
 • Lėšos valstybės sumokėta: 26643.82
 • Lėšos ES sumokėta: 301963.38
 • Projekto pastabos:

  projektas baigtas

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)