Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projektas skirtas Vilniaus istorinių Rasų kapinių kompleksiškam sutvarkymui ir pritaikymui kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėmis, socialinėmis ir kitoms reikmėms.
  Projekto veiklos apims kapų, kapaviečių, koplyčių, paminklų, laiptų, tvorų, takų tvarkymą, teritorijos apšvietimo sistemos, informacinės sistemos, mažosios architektūros elementų, stebėjimo sistemos įrengimą, dangų sutvarkymą, Centrinės koplyčios tvarkybos darbus sudarant sąlygas viešai lankyti 1863-1864 m. sukilimo dalyvių memorialą.

 • Tema: Kultūra
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Vykdomi rangos darbai
 • Pradžia: 2017-07-13
 • Pabaiga: 2020-07-31
 • Projekto vertė Eur: 2968099.72
 • ES lėšos Eur: 2522884.77
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 445214.95
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 05.4.1.-CPVA-R-302 "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 1.2.3
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Daunoras
 • IPVS koordinatorius: R. Katkevičienė
 • Priežiūros komiteto pirm.: D. Bardauskienė
 • Asignavimų valdytojas: Miesto ūkio ir transporto departamentas
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2015-06-12
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-05-10
 • Techninis projektas (nuo): 2016-11-01
 • Techninis projektas (iki): 2017-02-28
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-06-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2017-08-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-03-30
 • Rangos darbai (iki): 2020-06-30
 • Nuoroda į PFSA:: KM ministro 2016-04- 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca71a3800c7911e6a238c18f7a3f1736
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 87498.58
 • Lėšos ES sumokėta: 583323.84
 • Projekto pastabos:

  Įrengta centrinė koplyčia ir 1863-1864 m. sukilėlių memorialas.b 2019-11-06 Km įsakymu nr. ĮV-712 padidinta kvota VMSA 190 351 Eurų ES lėšų, SB-33 591 Eu, iš viso- 223 942 Eur. 2019-11-06 KM įsakymu Nr. ĮV-714 pakeistas PFSA.Vyksta baigiamieji tvarkybos darbai.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)