Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Projektas skirtas Vilniaus istorinių Rasų kapinių kompleksiškam sutvarkymui ir pritaikymui kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėmis, socialinėmis ir kitoms reikmėms.
  Projekto veiklos apims kapų, kapaviečių, koplyčių, paminklų, laiptų, tvorų, takų tvarkymą, teritorijos apšvietimo sistemos, informacinės sistemos, mažosios architektūros elementų, stebėjimo sistemos įrengimą, dangų sutvarkymą, Centrinės koplyčios tvarkybos darbus sudarant sąlygas viešai lankyti 1863-1864 m. sukilimo dalyvių memorialą.

 • Tema: Kultūra
 • Būsena: Vykdomas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2017-07-13
 • Pabaiga: 2023-06-30
 • Projekto vertė Eur: 2968099.00
 • ES lėšos Eur: 2522884.00
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 445215.00
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 05.4.1.-CPVA-R-302 "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
 • Veiksmo numeris (ITVP): 1.2.3
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • IPVS koordinatorius: R. Katkevičienė
 • Asignavimų valdytojas: Infrastruktūros skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2015-06-12
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2016-05-10
 • Techninis projektas (nuo): 2016-11-01
 • Techninis projektas (iki): 2017-02-28
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-06-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2017-08-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-03-30
 • Rangos darbai (iki): 2023-06-30
 • Nuoroda į PFSA:: KM ministro 2016-04- 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca71a3800c7911e6a238c18f7a3f1736
 • Strateginis projektas: Ne
Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)