Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Ugdymosi aplinką ir ugdymo organizavimo kokybę mokyklose reikšmingai įtakoja mokyklų infrastruktūra. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos patalpos šiuo metu yra itin prastos būklės - kai kurios patalpos neatitinka higienos normų reikalavimų, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs. Įgyvendinus projektą - pritaikius idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), adresu: http://www.projektas-aikstele.lt, ir atlikus dalies patalpų remontą bei įsigijus reikalingus baldus - Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-01-25
 • Pabaiga: 2020-12-31
 • Projekto vertė Eur: 355786.85
 • ES lėšos Eur: 302418.82
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 26684.02
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 26684.01
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.2.7v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Kontaktai: savivaldybe@vilnius.lt
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: B. Laurinėnaitė
 • IPVS koordinatorius: G. Kavaliauskas
 • Priežiūros komiteto pirm.: A. Kovalevskaja
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo aplinkos skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-04-18
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-05-15
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-10-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2018-03-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-04-01
 • Rangos darbai (iki): 2019-04-01
 • Nuoroda į PFSA:: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-9-prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskuju-istekliu-potencialo-didinimas-09-1-3-cpva-r-724-priemones-mokyklu-tinklo-efektyvumo-didinimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 11746.88
 • Lėšos valstybės sumokėta: 19756.59
 • Lėšos viešosios sumokėta: 0.00
 • Lėšos privačios sumokėta: 0.00
 • Lėšos ES sumokėta: 223908.02
 • Projekto pastabos:

  Darbai baigti. Numatomas GMP teikimas 2021-11-30

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)