Projektas

Bendri(-as)

Profilis

Apžvalga

 • Projekto aprašymas:

  Dabartinės Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos patalpos šiuo metu yra itin prastos būklės: kai kurios patalpos neatitinka higienos normų reikalavimo, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai ir įranga jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs. Įgyvendinant projektą ,,Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas“ bus modernizuotos vidaus patalpos (atliekant remontą ir įsigyjant reikalingą įrangą bei baldus), tokiu būdu sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves. Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių pasiekimo: 1) "Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (P.B. 235)" – 1121 mokinys, 2) "Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (P.N. 722)" – 1 įstaiga.

 • Tema: Švietimas
 • Būsena: Baigtas
 • Etapas: Kita
 • Pradžia: 2018-01-15
 • Pabaiga: 2021-08-31
 • Projekto vertė Eur: 355987.18
 • ES lėšos Eur: 302589.10
 • Savivaldyb. biudžeto lėšos Eur: 26699.05
 • Valstybės biudžeto lėšos Eur: 26699.03
 • Programa: ITVP
 • Priemonė: 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
 • Veiksmo numeris (ITVP): 2.2.17v
 • Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 • Valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 • Atvaizdavimas žemėlapyje: Taip
 • Projekto vadovas: D. Tubelienė
 • IPVS koordinatorius: A. Pavydė
 • Priežiūros komiteto pirm.: A. Vilkončiūtė
 • Asignavimų valdytojas: Švietimo aplinkos skyrius
 • Projektiniai pasiūlymai (nuo): 2017-04-18
 • Projektiniai pasiūlymai (iki): 2017-05-15
 • Viešieji pirkimai (nuo): 2017-10-01
 • Viešieji pirkimai (iki): 2018-03-31
 • Rangos darbai (nuo): 2018-04-01
 • Rangos darbai (iki): 2019-04-01
 • Nuoroda į PFSA:: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-9-prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskuju-istekliu-potencialo-didinimas-09-1-3-cpva-r-724-priemones-mokyklu-tinklo-efektyvumo-didinimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-1
 • Strateginis projektas: Ne
 • Lėšos savivaldybės sumokėta: 0.00
 • Lėšos valstybės sumokėta: 0.00
 • Lėšos viešosios sumokėta: 0.00
 • Lėšos privačios sumokėta: 0.00
 • Lėšos ES sumokėta: 0.00
 • Projekto pastabos:

  Darbai baigti. GMP teikimas perkeltas į 2021-09-30, įvyko patikra, šiuo metu vyksta patikros rezultatų vertinimas.

Add picture from clipboard (Maksimalus dydis: 4,89 MB)